CBR AVB examen

Cluster 1
Lopend parkeren*
De motorrijder parkeert al lopend de motor achteruit in een (parkeer)vak. Hij handelt zodanig dat hij met de motorfiets in even- wicht blijft en er geen gevaar, hinder of schade ontstaat. Ook let de examinator op het gebruik van de standaard.

Cluster 2
Langzame slalom*
De motorrijder rijdt in een slalom (bochten links- en rechtsom) tussen alle pylonen door. De examinator let voornamelijk op het in balans houden van de motor in combinatie met een juiste bediening.

Denkbeeldige acht
De motorrijder rijdt een complete acht binnen een rechthoek.

Halve draai
De motorrijder maakt binnen een denkbeeldige rijbaanbreedte in één vloeiende beweging een halve draai naar links of naar rechts. Deze keuze is aan de examinator.

Stapvoets rijden
De motorrijder rijdt stapvoets in een rechte lijn. De examinator let voornamelijk op snelheid, balans en een juiste bediening.

Wegrijden uit (parkeer)vak
Korte omschrijving De motorrijder rijdt vanuit stilstand een gecontroleerde bocht naar links dan wel rechts. 

Cluster 3
uitwijkoefening*
Korte omschrijving De motorrijder ontwijkt een obstakel door naar links uit te wijken. Na het uitwijken moet de motorrijder weer terugkomen op de eigen weghelft. 

Snelle slalom
Korte omschrijving De motorrijder rijdt met een hogere snelheid in een vloeiende lijn een combinatie van linker- en rechterbochten. 

Vertragingsoefening
Korte omschrijving De motorrijder begint vanuit stilstand te accelereren naar een hogere snelheid gevolgd door een vertraging en een slalom 

Cluster 4
Noodstop*
Korte omschrijving De bestuurder voert een maximale remming uit zonder de controle over de motorfiets te verliezen. 

Precisiestop
Korte omschrijving De motorrijder voert een gelijkmatige remming uit met een vooraf bepaalde lengte. 

Stopproef
Korte omschrijving De motorrijder voert een technisch juiste remming uit met een korte remweg, zonder dat er sprake is van een noodstop.

  • *Dit is een verplichte oefening

Meer informatie over de verplichte kleding, zithouding en nog veel meer is na te lezen in de rijprocedure AVB van het CBR
of klik hier